ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์